Kontaktpædagogen

​Den unge vil få tildelt en kontaktpædagog, som er en gennemgående person, han/hun kan støtte sig til og bruge i alle henseender. Kontaktpersonen er den koordinerende faktor i samarbejdet omkring den unge.

Kontaktpersonen har i samarbejde med resten af det pædagogiske personale behandlingsansvaret og er således den, som henholdsvis forældre og kommune vil have samarbejde med. Udover den faste kontaktperson vil den unge få tilknyttet en sekundær kontaktperson, som kan træde ind ved ferie og sygdom.

Kontaktpersonen tager mindst en gang pr. måned eller efter behov på solotur med den unge, hvor indholdet vælges efter den unges ønske, men målet er hygge og især rum til fortrolighed.

Kontaktpersonen vil også være vejleder for den unge i forhold til, at opnå nye handlemuligheder i de situationer som er svære.