Dagligdagen

Dagligdagen på Vangkærsminde er struktureret, således at den er så forudsigelig som muligt, med en vis rytme og regelmæssighed. De unge på Vangkærsminde har nogle rammer, de kan være sikre på og de kan stole på, uanset hvordan de har det eller hvordan de opføre sig. Det skaber tryghed og tryghed giver mulighed for udvikling.

Dagligdagen på Vangkærsminde er præget af individuelle planer for de unge som især har skole, arbejde, fritidsarbejde og fritidsinteresser at passe.

Den unge inddrages meget i forhold til, hvordan deres hverdag skal se ud.

Om eftermiddagen byder Vangkærsminde, på rigtig mange muligheder for at udnytte sin fritid til fysiske udfoldelser og udfordringer hvor kun ens fantasi sætter grænser.

Vi har udenomarealer med mulighed for boldspil, der kan køres crosser/ATV, reparere og vedligeholde crosser, cykelture, bålplads, bordtennis, pool og andre kreative aktiviteter.

Generelt ligger vi stor vægt på at alle vores unge har fritidsaktiviteter udenfor Vangkærsminde f.eks. Sportsklubber, Spejder, aftensskole tilbud, osv. så vi sikre en social integration i lokalsamfundet

Weekender og ferie

De unge på Vangkærsminde opfordres til at have kontakt med unge uden for opholdsstedet. I weekender og ferier er der mulighed for at de unge kan have overnattende gæster, de kan besøge venner eller deltage i aktiviteter planlagt i samarbejde med de unge og opholdsstedet.

Der er mulighed for hjemrejser i weekenderne efter individuel aftale.

Det tilstræbes at de unge opretholder en kontinuerlig kontakt med deres familie og venner, i det omfang det vil være givende for den unge og ikke skaber barriere for den unges udvikling.

Weekenden starter fredag efter skole og slutter søndag eftermiddag.