Til forældre og pårørende

​Opholdsstedet Purhusvej lægger stor vægt på samarbejdet med forældre og netværk. Dette ses i lyset af, at ingen udvikling eller ændring kan foregå med en ung, hvis ikke forældrene accepterer, at deres barn ændrer og udvikler sig. Forældrene skal give deres, ofte usagte, tilladelse til at barnet, her den unge, starter et udviklingsforløb.

Purhusvej søger at styrke samarbejdet gennem tæt kontakt, hvor forældrene inddrages i den unges dagligdag i det omfang det er muligt.

Forældre kan altid kontakte det pædagogiske personale, og vil her få svar på deres spørgsmål, ligesom de jævnligt vil blive kontaktet for at modtage relevant information og/eller lave aftaler om den unges trivsel og færden.