Hvad kan du forvente som studerende på VKM​

Forventniger til dig

Som studerende på Purhusvej kan du forvente der stilles krav til dig. ​

Vi forventer, at du stiller spørgsmål, ytrer dine undringer og udfordrer vores vaner og tanker.

Vi ser det som en kærkommen mulighed for at få rusket op i vores egen forforståelse og få

analyseret om vi gør det, som vi siger vi gør. Vi tror på, at det er i disse situationer, at der kan

genereres nye innovative idéer og vi kan udvikle vores praksis.

Du vil indgå i normeringen og kan derfor forvente at have blandede vagter, primært aften og

døgnvagter, som også vil forekomme i weekenderne.

Det forventes, at du deltager aktivt på vores personale-møder.

Vi vil støtte din faglige udvikling

Du vil modtage vejledning en gang ugentligt, hvor du og din praktikvejleder, vil udforme en detaljeret plan, for en periode af gangen, således læringsmålene kan indfries.

Der er ligeledes mulighed for, at du kan stille spørgsmål i dagligdagen, præcis når

behovet opstår.

Vi støtter dig gerne i at planlægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter. Vi vil stille spørgsmål og udfordre dig i dine overvejelser, således du øver dig at koble den teoretiske viden med praktisk erfaring. Vi ser denne proces, ikke blot som en del af eksamenstræning, men også som en vigtig kompetence for den færdiguddannede pædagog.