Værdiggrundlag

Vision​

Vores vision er at have glade børn og unge, der er i trivsel og oplever sig selv som værdifulde deltagere i fællesskabet.

Purhusvej vil skabe den udvikling, der gør det muligt for de unge, at de på sigt kan blive selvforvaltende i eget liv, at de kan yde egenomsorg og de bliver en inkluderet del af samfundet. – Et liv, hvor der er plads til at drømme og endda tro på, at drømmene kan realiseres.

For at realisere visionen tager vi afsæt i en anerkendende, inddragende og værdiskabende tilgang til udvikling og læring, hvilket understøttes af et ressourcefokuseret perspektiv. Vi ser efter muligheder og drømme, fremfor problemer og begrænsninger.

Værdier

På Purhusvej er alle mennesker ligeværdige og kompetente, men ikke ligestillede. Det enkelte menneske har ret til at vælge og drage konsekvenserne af sine valg. For at blive i stand til at vælge må de mest basale behov være opfyldt, fx mad, husly, varme, rent tøj, kontakt og omsorg. Herefter kommer behovet for at være et socialt individ og kunne indgå i sociale sammenhænge, blive accepteret og kunne acceptere andre mennesker, samt behovet for at høre til i en familie eller i en gruppe.

Når disse behov er opfyldt, opstår nye behov, og mennesket begynder at realisere sine drømme, træffe valg, se på sine valg og drage konsekvenserne af disse.

Mennesket søger altid efter sammenhæng i sit liv, og vil, i og med at det nu er i stand til at vælge og drage konsekvenser, opdage forskelle og ligheder med andre menneskers liv og se på andre muligheder.

Forestillinger og nye forventninger til fremtiden sætter rammer for nuværende og

fremtidige handlinger og dermed udviklingen. Dette indebærer en anerkendende tilgang, en evne til at se radikale muligheder og en villighed til at gå ud over de begrænsninger, der opstår, ved at fokusere på problemer.