Samarbejdspartner

Tværprofessionelt samarbejde

Opholdsstedet Vangkærsminde tror på, at ved rettidigt indsats og tværfagligt samarbejde kan vi skabe bedre trivsel og dermed øge livskvaliteten for den unge.

Alt pædagogisk arbejde hos Vangkærsminde er differentieret og individuelt tilrettelagt. Den differentierede tilgang giver mulighed for at tilbyde sammenlignelige muligheder.

Vi tør række ud i mellemrummet mellem vores egen og andres viden. Vi kender vores eget kompetencefelt og har stort kendskab til, hvor vi kan søge svar, når vi udfordres, derfor er det nærliggende, at indhente ekspertviden ved behov.

VRC -skoletilbud

​Opholdsstedet Vangkærsminde har et tæt samarbejde med VRC’s heldagsskole, hvor flere af vores elever går. Undervisningstilbuddet inkluderer almindelig undervisning, specialundervisning og vidtgående specialundervisning. Undervisningen lever op til de gældende regler jfr. Folkeskoleloven. Skolen har en god normering, gode undervisningsressourcer, gode resultater og en høj grad af handlefrihed. Tilsammen giver dette optimale muligheder for at skabe en indholdsrig skoledag for de unge.

Skolen er en heldagsskole og skolens lærergruppe er et dynamisk team, som dækker en bred vifte af muligheder for elevernes personlige og alsidige udvikling. Lærerne har stor empati og tolerance, mens de samtidigt er i stand til at holde det professionelle overblik i samværet samt evnen til at regulere de unges adfærd efter behov.

Vores samarbejde med VRC har som konsekvens, at den unge oplever sammenhæng i deres hverdag, hvor vi har kendskab til de udfordringer, der kan være forbundet med skole. Dette betyder også, at i samarbejde med den unge, kan der opstilles fokuspunkter og udviklingsmål, hvor både lærere og pædagoger støtter den unge.

Børn og unge psykiatri.

​Vi samarbejder med børne og ungepsykiatrien i det omfang det vurderes nødvendigt og visiteres. Samarbejdet giver en ekstra dimension til behandlings-og udviklingsarbejdet. Udover undersøgelser, medicinering og behandlingsplaner, består samarbejdet også af tværfaglige møder, hvor de faggrupper, der er tæt på den unge mødes, deler viden og erfaring, og tilrettelægger behandlingsforløb.

Link til samarbejdspartnere og faste leverandøre af kurser til Vangkærsminde​

Psykologcentret Viborg-Skive

Vendsyssel Rådgivningscenter​