Pædagogik

Metoder, der anvendes i vores socialfaglige indsats.

Purhusvej er og skal være et rart sted at være for både børn, unge og voksne. Et sted, hvor der er plads og rum til at udvikles personligt, socialt og fagligt.

Betingelserne for udvikling, skal først og fremmest være til stede, hvilket kræver, at den unge oplever tryghed.

Der arbejdes fra første dag på at tilbyde barnet/den unge et tillidsbaseret forhold til en voksen, der på sigt kan udvikle sig til en relation, hvorfra udvikling kan foregå.

Relationer

Relationer opstår over tid, i den unges samvær med en eller få voksne, der foruden at være tilstede i samværet også viser den unge omsorg. Samvær er, forskellige aktiviteter, hverdagens gøremål og samtaler, hvor den voksne er opmærksom på den unges ressourcer og motivation.

Når den unges ressourcer rækker til at klare hverdagens opgaver, og der er opmærksomhed på ikke at stille større krav end at den unge lykkes med tingene(hverdagsopgaver, skole, fritid, samvær med forældrene og kammerater etc.), begynder barnet at tro på det, de voksne siger og gør, og på sigt på sig selv og på, at det også kan lykkes, og grundlaget for relationen kan være lagt.

Kognition

Kognition bruges, når relationen er opnået og den unge er i stand til at tro på sig selv og lytte til den voksne – så kan der arbejdes med den måde den unge tænker om sig selv, om oplevelser og om samværet med kammerater, forældre, søskende og så videre.

Miljøet

Miljøet med hverdagens gøremål, konflikter og spørgsmål – diskussioner og skænderier med andre unge på opholdsstedet, og glædelige og positive oplevelser, giver brændstof til at arbejde med adfærd, mestringsstrategier, reaktionsmønstre og konsekvenser af de udtryk som den unge vælger i de forskellige situationer – positive som negative.

På Purhusvej er der plads til fællesskabet og til den enkelte. Vi sætter en ære i at de unge skal føle sig velkomne, trygge og hjemme. Atmosfæren er varm og stemningen i huset bærer præg af hygge og samvær. Den enkelte unge vil opleve at blive taget alvorligt og inddraget i hverdagens spørgsmål og aktiviteter. Vi griber gerne idéerne og gør dem tilgængelige og håndgribelige.

Allerede så snart den unge flytter ind inddrages han/hun mest muligt. Den unge er selv med til at indrette sit værelse/værelser og præge sin hverdag med fritidsaktiviteter og/eller job.

Omsorg

Omsorg og tryghed er en altafgørende faktor, når der arbejdes med følelsesmæssigt sårbare unge. Omsorg kan være yderst vanskeligt for de unge at modtage i en stor del af deres anbringelsestid, hvorfor den skal komme i form af de voksnes tilstedeværelse og vedholdenhed i deres samværsform, og i de signaler, der sendes til de unge.

Omsorg er en vigtig ingrediens i alt pædagogisk arbejde.

Omsorgs- og relationsarbejde er starten på at vise de unge nye måder og tilgange til andre mennesker, for at de på sigt kan ændre deres syn på og opfattelse af sig selv i relation til andre.

ICS og Udviklingsmål

Hos Purhusvej har vi valgt at benytte os af Dagbogsprogrammet fra SOFUS, som er et anerkendt digitalt styringsredskab. Vi tager afsæt i den enkelte unges handleplan og udarbejder i samarbejde med den unge delmål. Dette oprettes med udgangspunkt i ICS (Barnets velfærd i centrum).

I dagligdagen benyttes dokumentationen som styringsredskab til de konkrete mål, og der evalueres løbende på de enkelte mål, hvor både den unge og den ansvarlige pædagog argumenterer for den pågældende scoring og vurdering.

Den unge bliver inddraget i det omfang, der er muligt, ift de vilkår og omstændigheder den unge har med sig. Vores erfaring er, at den unge i større grad tager ejerskab i sin egen udvikling, hvilket giver synlige resultater ikke blot som dokumentation til anbringende myndighed, men også for den unge, der oplever succes i hverdagen.

Skole

Opholdsstedet Purhusvej har et tæt samarbejde med VRC’s heldagsskole, hvor flere af vores elever går. Undervisningstilbuddet inkluderer almindelig undervisning, specialundervisning og vidtgående specialundervisning. Undervisningen lever op til de gældende regler jfr. Folkeskoleloven. Skolen har en god normering, gode undervisningsressourcer, gode resultater og en høj grad af handlefrihed. Tilsammen giver dette optimale muligheder for at skabe en indholdsrig skoledag for de unge.

Skolen er en heldagsskole og skolens lærergruppe er et dynamisk team, som dækker en bred vifte af muligheder for elevernes personlige og alsidige udvikling. Lærerne har stor empati og tolerance, mens de samtidigt er i stand til at holde det professionelle overblik i samværet, samt evnen til at regulere de unges adfærd efter behov.

Vrcenter.dk