Adgang til årgang

Kompetencer og færdigheder giver mere frihed og ansvar.

Opholdsstedet Purhusvej består af 2 afdelinger.

Afdeling Mindet

Her bor der 3 unge, der har behov for meget støtte i det daglige. De er kendetegnet ved manglende ADL færdigheder, så der er behov for meget støtte i det daglige til almindelige daglige aktiviteter.

Afdeling Godthåb

På afdelinger er der anbragt 4 børn og unge, der er en stor aldersspredning på afdelingen, så der er forskel på de behov den enkelte har for støtte til daglige aktiviteter.

Oplevelse af succes.

Hensigten med ADL-træning er at støtte de unge i at udvikle de færdigheder, der er nødvendige for, at de kan klare hverdagsaktiviteter i en selvstændig tilværelse.

Den unge skal have en oplevelse af succes, hvilket understøttes ved at identificere ressourcer og benytte disse som afsæt i hverdagen. De unge oplever det som succesfuldt når de kan flytte til den næste afdeling, hvor der for hver gang tilskrives en større grad af selvforvaltning. Forventningerne i hverdagen er tydelige og målene er altid inden for rækkevidde.

Ved at fokusere på, en oplevelse af succes, vil de unge ikke blot opleve, at de netop kan klare en given opgave, men i stedet udvikle selvsikkerhed og overbevisende mestring, som giver overskud i hverdagen.