Målgruppe

Målgruppen for Opholdsstedet Purhusvej er børn og unge mellem 7 til 17 år, og kan anbringes inden for Servicelovens § 66, stk. 1, nr. 6.

Målgruppen er yderst sårbare børn og unge mellem 7 og 17 år, der på baggrund af et socialt problem i familien eller i det miljø de har ophold i, er kommet i en situation, hvor de har brug for akut hjælp og støtte, og ikke mindst et andet sted at bo.
Målgruppen kan være kendt i det kommunale system og have flere anbringelser bag sig, komme fra et opholdssted eller en institution, der har givet op i forhold til den unge eller kan være helt ukendt i kommunen og med et akut problem, der skal løses her og nu.
Disse børn og unge kan være præget af destruktive mønstre, der har resulteret i opbrud i skoleophold og evt. tidligere anbringelser, eller de kan være tvangsfjernede med henblik på at de skal udredes i et beskyttet og skærmet miljø.
De kommunale myndigheder har taget en beslutning, der lægger op til en stor forandring i barnets liv, som i øjeblikket for udførelsen af forandringen kan være ensbetydende med en krisetilstand i barnets liv. Det er børn og unge, der er kriseprægede.
Ved matchningen er det afgørende, at der i høj grad tages hensyn til de indskrevne børn og unge i huset. Hvorved de børn der er indskrevet kan føle sig trygge, ved de andre børn og unge i huset. Opholdsstedet tager gerne imod søskende grupper, hvor der ofte vil være en spredt alder og individuelle problematikker. Her vil personalet have mulighed for i trygge omgivelser, at arbejde med børnene både individuelt og sammen, med sigt på at styrke både deres egne handlemønstre/strategier og styrke deres indbyrdes relation, så de får et hensigtsmæssigt og naturligt søskendeforhold.

Målgruppen omfatter

  • Ud-afreagerende adfærd.
  • Ind-afreagerende adfærd.
  • Unge med en belastet psykosocial baggrund
  • Unge der har brug for et trygt opholdssted
  • Unge med diagnoser som opmærksomheds forstyrrelser, tilknytningsforstyrrelser.

– Piger og drenge

Målgruppen efterspørger
Børnene eller de unge har brug for omsorg, forståelse, voksne der vil lytte, trøste og anerkender dem i deres situation, med de følelser, vrede og frustrationer det indeholder.
I relation med barnet har den voksne fokus på omsorg, hvor fysisk nærhed og berøring er afgørende elementer. Gode stunder, glædeligt samvær, nærvær og kram vægtes højt, da dette udvikler vores børns evner til tilknytning og relation til andre mennesker.
Børnene og de unge efterspørger klarhed i forhold til deres situation og deres fremtid. Voksne der kan svare på alle deres spørgsmål eller arbejder på at skaffe svar.
En hverdag, der giver mening med skole/undervisning, fritidsaktiviteter og tid til at snakke med voksne og støtte til at være sammen med familie og netværk.

Vi modtager ikke børn med fysisk handicap, da boligen ikke er indrettet til dette. Der modtager desuden ikke børn og unge der ikke selv kan bevæge sig ud i tilfælde af brand.

Vi modtager ikke unge i et aktivt misbrug.