Aktiviteter

Hverdagen for den unge er tilpasset de individuelle behov, der måtte være.
Det afgørende er, at de unge oplever at have en meningsfuld hverdag, som de i videst muligt omfang selv er med til at tilrettelægge.
Der er plads til egne interesser, udforske nye aktiviteter, hvor pædagogerne støtter de unge i deres valg, hvad enten det er aktiviteter, der foregår ude eller på Purhusvej.