Akut afdeling

Opholdsstedet Purhusvej er godkendt af Socialtilsyn Nord ​til akutanbringelse.

Purhusvej tilbyder individuelt tilrettelagt akutanbringelse, der tager afsæt i den unges problemstillinger. Vi har mulighed for med timers varsel at afhente eller modtage den unge.

 

Ved akutanbringelsen vil den unge møde 1-2 pædagoger, som vil være gennemgående gennem hele forløbet. Der etableres et fast team med få pædagoger omkring den unge, som danner grundlag for, at der kan udvikles en relation.

Den unge vil opleve en struktureret og forudsigelig dagligdag, der er præget af fysiske aktiviteter, som giver mulighed for at følge den unge tæt.

Vores pædagogiske metoder bygger på en anerkendende og ressourcefokuseret tilgang, hvor vi tager afsæt i de ressourcer den unge selv er bevidst om han/hun besidder, samt de ressourcer vi kan identificere sammen med den unge.

Vi ser ikke bort fra de unges bagage, men vores erfaring er, at det kræver tid før det er muligt at bearbejde dette for de unge.

Dokumentation og opfølgning

Under akutanbringelsen vil anbringende myndighed blive orienteret løbende, således der dannes grundlag for stillingtagen til videre forløb.

Purhusvej udarbejder med afsæt i ICS og KRAP, en observationsrapport, der afdækker den unges udfordringer, ressourcer og vurdering af profitable tiltag, som efterfølgende afleveres til anbringende myndighed.

Takster

Takster for akutanbringelse er godkendt og varierer i forhold til støttebehov.​